BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
WIE ZIJN WIJ?

De Prijkels vzw wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur. De bestuurders waken als goede huisvaders over de vereniging. Zij zien erop toe dat de vzw efficiënt ten dienste van de leden staat, dat de statuten geen dode letter blijven, dat de wettelijke en juridische verplichtingen vervuld worden. De vzw telt een 70-tal leden/bedrijven.

De voorzitter:
De heer Gert Snel (G.Snel Group Belgium nv)

De vice-voorzitter
:
De heer Wendy Geers (Sika nv)

De secretaris:

Mevrouw Ann Dhont (Spiromatic nv)

De penningmeester:
De heer Geert Blancke (Sadel nv)

Bestuurders
De heer Jo Delbaere (Soleras Advanced Coatings nv)

Management
Het dagelijks beleid wordt verzorgd door Patricia Ceuterick.


Aarzel niet de bestuurders of de manager te informeren over uw problemen, verwachtingen en suggesties via mail naar info@deprijkels.be.