BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Wegenwerken: kruispunt Vogelzang/Gavere, hinder vanaf 24/2/2014
< TERUG NAAR OVERZICHT

WEGENWERKEN: KRUISPUNT VOGELZANG/GAVERE, HINDER VANAF 24/2/2014

Herinrichting kruispunt Vogelzang in Gavere
Hinder vanaf 24/2/2014 

Het kruispunt Vogelzang is 1 van de 800 gevaarlijke punten in Vlaanderen. Daarom besliste het Agentschap Wegen en Verkeer om het kruispunt veiliger in te richten én de verkeersdoorstroming te verbeteren. 


Voor overzichtsplannen en gedetailleerde informatie: klik HIER.  

Hoe ziet het nieuwe kruispunt eruit?

Conflictvrije regeling voor de verkeerslichten

De werking van de bestaande verkeerslichten wordt aangepast naar een conflictvrije regeling. Dat betekent dat zowel het verkeer uit Oudenaarde dat naar Deinze wil rijden als het verkeer uit Gent dat naar Gavere inslaat een aparte groenfase krijgt. Op deze manier kan het links afslaande verkeer nooit "in conflict komen" met verkeer uit de tegenovergestelde richting.

Verlengde opstelstroken voor afslaand verkeer op de N60

Alle opstelstroken voor afslaand verkeer worden langer om een grotere capaciteit aan te kunnen. Ook op de N35 en de N439 (Stationsstraat) zullen de opstelstroken uitgebreid worden.

Snelheids- en roodlichtcamera's op het vernieuwde kruispunt

Er komen snelheids- en roodlichtcamera's op het vernieuwde kruispunt. Op deze manier hoopt het Agentschap Wegen en Verkeer snelheids- en verkeersovertredingen te voorkomen en het kruispunt veiliger te maken.

Gevaarlijke doorsteken worden afgesloten

Momenteel zijn er drie middenbermdoorsteken in de nabijheid van het kruispunt die gebruikt worden om de N60 over te steken. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Daarom is beslist om deze middenbermdoorsteken af te sluiten. 

Betere voorzieningen voor de zwakke weggebruiker

De fietsers krijgen vrijliggende fietspaden en zullen veiliger kunnen afslaan door de conflictvrije verkeerslichtenregeling.

Voor de voetgangers komen er zebrapaden op de N35 en de Stationsstraat.

 

Fasering


Om de verkeershinder tijdens de werken te beperken, voert AWV de werken in twee grote fasen uit:

Voorbereidende werken

Vanaf 12 februari maakt de aannemer tijdelijke doorsteken door de middenberm. Dit zal vijf dagen duren. Deze werken zullen weinig hinder veroorzaken voor de weggebruiker.

 

Fase 1: vanaf 24 februari tot paasvakantie 

Doorgaand verkeer op de N60 blijft steeds mogelijk in beide richtingen, zij het over één rijstrook in iedere richting. Hiervoor moet het verkeer gebruik maken van tijdelijke doorsteken (oa aan de Pontstraat).

In deze fase zal de aansluiting met de N35 (Steenweg Deinze) afgesloten zijn. Vanop de N60 kan men enkel rechts afslaan naar Gavere. Komende van Gavere kan men enkel de N60 richting Gent nemen. Linksafslaand verkeer komend van Gent en van Gavere naar Oudenaarde zal niet mogelijk zijn. Blokken zullen linksafslaand verkeer onmogelijk maken. Keerbewegingen zullen mogelijk zijn, komend van Gavere richting Oudenaarde, ter hoogte van de Bernstraat. Komend van Gent naar Gavere kan er gekeerd worden aan Den Bos.

Op de N60 zal een snelheidsbeperking gelden van 50 km/u.

 

Fase 2: vanaf paasverlof tot bouwverlof

Tijdens fase 2 wordt het overige deel van het kruispunt aangepakt, inclusief de aansluiting met de Stationsstraat.

Doorgaand verkeer op de N60 blijft mogelijk, maar in deze fase wordt de aansluiting met de N439 (Stationsstraat) afgesloten. Ook nu zal het enkel mogelijk zijn om vanop de N60 rechts af te slaan naar de N35. Wie van de N35 komt, rijdt via de Leenstraat naar de N60 richting Ronse. Hiervoor gaat de aansluiting van de Leenstraat naar de N60 tijdelijk open. Dezelfde keerbewegingen zoals in fase 1 blijven mogelijk.

 

Wegomleidingen

Voor verkeer op afstand wordt een wegomleiding ingesteld tijdens de volledige duur van de werken. Deze omleiding blijft dezelfde in beide fasen. Ook fietsers zullen een omleiding moeten volgen.

Alle info op http://www.wegenenverkeer.be/wegenwerken/werven-gewestwegen/oost-vlaanderen/item/herinrichting-kruispunt-vogelzang-in-gavere.html