BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Communicatie Securitas naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau
< TERUG NAAR OVERZICHT

COMMUNICATIE SECURITAS NAAR AANLEIDING VAN HET VERHOOGDE DREIGINGSNIVEAU

Geachte Klant,

Naar aanleiding van de recente aanslagen in Brussel rijzen er heel wat vragen over de actuele en de te verwachten veiligheidssituatie. Graag brengen wij u op de hoogte van enkele genomen maatregelen.

Securitas volgt de ontwikkelingen op de voet. Sedert het begin van de feiten zijn wij in permanent overleg met de Belgische overheid en de veiligheidsdiensten en hebben we ook ons intern crisisplan geactiveerd. Op basis hiervan bepalen wij onze acties en informeren wij intern al onze medewerkers.


Het spreekt voor zich dat de waakzaamheid op alle locaties en in alle activiteiten werd verhoogd. Zoals steeds worden onze agenten 24/7 opgevolgd door het Care Center. Bovendien werd een centraal meldpunt ingesteld voor alle agenten en medewerkers van Securitas. Dit laat onze interne veiligheidsdienst toe om alle informatiebronnen te coördineren en de evolutie van de veiligheidssituatie permanent op te volgen.


Indien u vragen hebt met betrekking tot uw specifieke situatie of vragen over de opvolging door onze interne veiligheidsdienst dan helpen wij u graag verder.


Met vriendelijke groeten,


Naam

Functie

Contact info
Aanbevelingen rond het verhoogde dreigingsniveau.


Naar aanleiding van het verhoogde dreigingsniveau deelt Securitas graag enkele algemene aanbevelingen met u.


Wat houden de 4 dreigingsniveaus precies in?


 • Niveau 1: Geen dreiging

 • Niveau 2: Dreiging weinig waarschijnlijk

 • Niveau 3: Dreiging mogelijk en waarschijnlijk

 • Niveau 4: Dreiging ernstig en zeer nabij


Wat kan een bedrijf doen bij verhoogde waakzaamheid?


 • Beperk het aantal toegangen tot uw gebouw(en), zodat de toegangscontrole efficiënt kan georganiseerd worden

 • Vraag medewerkers hun bedrijfsbadge zichtbaar te dragen, zodat duidelijk is wie wel/niet in het gebouw thuishoort

 • Verscherp de toegangscontroles

 • Vraag bezoekers zich vooraf aan te melden, zodat de toegangscontrole vlotter verloopt

 • Zorg dat het parkeerbeleid wordt gerespecteerd

 • Stuur een communicatie uit naar medewerkers die zich buiten de normale kantooruren naar het kantoorgebouw begeven

 • Vraag medewerkers waakzaam te zijn en deel mee aan wie ze verdachte zaken moeten melden


Welke extra aanbevelingen geeft de overheid voor niveau 4?


 • Het luchtverkeer op Zaventem blijft voorlopig onderbroken

 • Verplaatsingen naar Brussel worden voorlopig afgeraden

 • Heel wat instellingen zijn mogelijk gesloten : crèches, kleuter-, lagere, middelbare, hoge scholen, universiteiten, winkelcentra, sportvoorzieningen, ontspanningsruimtes, zoals theaters, bioscopen, …

 • Het openbaar vervoer kan onderbroken worden

 • Ook evenementen kunnen geannuleerd worden. Informeer u bij de organisator

 • Er is ook versterking van de grenscontroles en versterkte aanwezigheid van militairen aan bepaalde sites

 • Respecteer de veiligheidscontroles


Securitas volgt de ontwikkelingen op de voet. Onze agenten worden 24/7 opgevolgd door het Care Center. Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Indien u vragen hebt met betrekking tot uw specifieke situatie, of advies wenst, dan helpen wij u in overleg met onze interne veiligheidsdienst graag verder.


Voor meer informatie:

 • Ziet u een verdacht pakket of handeling: Bel 101

 • Als u dringend medische hulp nodig hebt: Bel 112

 • Voor alle vragen over het crisisniveau :

  • www.crisiscentrum.be + Facebook + Twitter

  • Bel 1771 (opgelet dit nummer is geen noodnummer)