Werken openbaar domein De Prijkels
< TERUG NAAR OVERZICHT

AGRISTO Nazareth nv laat binnenkort werken uitvoeren op het openbaar domein.

Er wordt een effluentleiding geplaatst vanaf de site in de industriezone De Prijkels, Venecoweg 12 in 9810 Nazareth tot aan de Leie, Achterstraat-Bliekstraat in Deinze (Astene). Het tracé is 4.400 m lang.

 

Trace_prijkels.jpg

 

Deze werken zijn in diverse fasen gepland en nemen een aanvang op 1 maart 2021 met een voorziene uitvoeringsperiode van ongeveer 8 maanden over gans dit tracé. De uitvoeringsperiode is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden.

Afhankelijk van de fase van de werken zal er lokale hinder zijn. Gezien de werken voornamelijk via de techniek van gestuurde boringen worden uitgevoerd, zal deze hinder zich grotendeels beperken tot de locatie waar de leiding onder de grond wordt ingebracht en terug naar boven komt en daar waar de buizen bovengronds aan elkaar worden gelast.

 

Principe tekening gestuurde boring:

principetekening.jpg


 

Site De Prijkels – specifiek tracé


specifiektrajectprijkels.jpg

 

Binnen de industriezone wordt de leiding geplaatst in de bermen naast de rijweg. Ook hier is dit met dezelfde technische uitvoering, namelijk via een gestuurde boring. Hiervoor zijn er momenteel een drietal opstellingen voorzien.

De timing van de uitvoering in de bedrijvenzone loopt van 15 maart 2021 t.e.m. 23 april 2021. 

  

Mogelijks kan er hinder ontstaan naar de toegankelijkheid van bepaalde bedrijven, gezien de effluentleiding voorafgaandelijk bovengronds aan elkaar wordt gelast tot één grote lengte en in de fase van het intrekken over zijn gehele lengte langs de zijkant van de weg moet worden uitgerold. 

Als er individuele hinder kan voortvloeien uit deze werken naar het private perceel, wordt er 2 weken voorafgaandelijk aan de uitvoering contact opgenomen door de uitvoerende aannemer. 

De aannemer belast met de uitvoering van de opdracht is de nv Ondernemingen Vindevogel uit Kruisem (contactpersoon: Wim Devriese; wim.devriese@vindevogel.be). 

 
 

Prijkels Minivoetbalcup 2022

Na een veel te lange Corona-periode is het eindelijk terug daar: de Prijkels Minivoetbalcup! De sportievelingen onder ons worden op vrijdag 3 juni verwacht in de sporthal van Nazareth (Drapstraat 76). We starten om 17u en eindigen rond 23u.

Prijkels Proper Lenteschoonmaak

Op donderdag 24/03 organiseren we de "Prijkels Proper" Lenteschoonmaak! Na onze succesvolle zwerfvuil ruimactie afgelopen herfst, nemen we na deze winterperiode onze volledige zone opnieuw onder handen. We rekenen daarbij op vrijwilligers van alle bedrijven die zich over de middag een uurtje willen vrijmaken. Materiaal (fluovestjes, handschoenen, grijpstokken, vuilniszakken, …) wordt door de bedrijvenvereniging en Mooimakers.be ter beschikking gesteld. Praktisch: Datum: donderdag 24 maart 2022 Tijdstip: Tussen 12u en 13u30 Startpunt en route: na inschrijving word je geïnformeerd over deze praktische afspraken Registreren is verplicht en doe je via DEZE LINK Inschrijven kan t.e.m. 18 maart. Voor iedere vrijwilliger voorziet VZW De Prijkels een lekkere pasta van de Pastamobiel, verzorgd door Very Food Catering. Wees er dus zeker bij, we verwelkomen je graag! De actie zorgt niet alleen voor een mooiere wereld, maar bovendien ook voor extra collegialiteit door samen met plezier aan een duurzaam doel te werken. Heel graag tot 24 maart!

Econa Archiefvernietiging

Econa organiseert een mobiele archiefvernietiging op woensdag 16 en donderdag 17 februari 2022. Schrijf in tegen uiterlijk donderdag 10 februari 2022. Dit aanbod geldt voor alle ondernemingen, gevestigd te Nazareth en het volledige grondgebied van bedrijvenzone De Prijkels.

"Prijkels Proper" Herfstschoonmaak

Nadat we noodgedwongen enkele edities moesten annuleren - iets met een wereldwijd virus -, zijn we heel opgetogen om te melden dat we op donderdag 21/10 de "Prijkels Proper" Herfstschoonmaak terug kunnen en mogen organiseren.

Infosessie Employee Engagement

Graag nodigen wij jou uit op donderdag 7 oktober 2021 bij Auberge De Pêcheur voor een dynamisch debat en panelgesprek over Employee Engagement. Aansluitend maak je kennis met een originele teambuildingactiviteit en tot slot heffen we een glas tijdens een deugddoend netwerkingmoment!