BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Werken openbaar domein De Prijkels
< TERUG NAAR OVERZICHT

AGRISTO Nazareth nv laat binnenkort werken uitvoeren op het openbaar domein.

Er wordt een effluentleiding geplaatst vanaf de site in de industriezone De Prijkels, Venecoweg 12 in 9810 Nazareth tot aan de Leie, Achterstraat-Bliekstraat in Deinze (Astene). Het tracé is 4.400 m lang.

 

Trace_prijkels.jpg

 

Deze werken zijn in diverse fasen gepland en nemen een aanvang op 1 maart 2021 met een voorziene uitvoeringsperiode van ongeveer 8 maanden over gans dit tracé. De uitvoeringsperiode is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden.

Afhankelijk van de fase van de werken zal er lokale hinder zijn. Gezien de werken voornamelijk via de techniek van gestuurde boringen worden uitgevoerd, zal deze hinder zich grotendeels beperken tot de locatie waar de leiding onder de grond wordt ingebracht en terug naar boven komt en daar waar de buizen bovengronds aan elkaar worden gelast.

 

Principe tekening gestuurde boring:

principetekening.jpg


 

Site De Prijkels – specifiek tracé


specifiektrajectprijkels.jpg

 

Binnen de industriezone wordt de leiding geplaatst in de bermen naast de rijweg. Ook hier is dit met dezelfde technische uitvoering, namelijk via een gestuurde boring. Hiervoor zijn er momenteel een drietal opstellingen voorzien.

De timing van de uitvoering in de bedrijvenzone loopt van 15 maart 2021 t.e.m. 23 april 2021. 

  

Mogelijks kan er hinder ontstaan naar de toegankelijkheid van bepaalde bedrijven, gezien de effluentleiding voorafgaandelijk bovengronds aan elkaar wordt gelast tot één grote lengte en in de fase van het intrekken over zijn gehele lengte langs de zijkant van de weg moet worden uitgerold. 

Als er individuele hinder kan voortvloeien uit deze werken naar het private perceel, wordt er 2 weken voorafgaandelijk aan de uitvoering contact opgenomen door de uitvoerende aannemer. 

De aannemer belast met de uitvoering van de opdracht is de nv Ondernemingen Vindevogel uit Kruisem (contactpersoon: Wim Devriese; wim.devriese@vindevogel.be).